Wywiad gospodarczy

Prowadzenie biznesu i interesów obarczone jest niejednokrotnie dużym ryzykiem. Aby je zminimalizować pomożemy CI sprawdzić Twoich potencjalnych partnerów biznesowych oraz rozwiać wątpliwości co do Twoich pracowników:

  • przeprowadzimy profesjonalny wywiad gospodarczy, zbadamy m.in. sytuację finansową, prawną i kadrową firmy, z którą planujesz podjąć współpracę.
  • zweryfikujemy kontrahentów; przeprowadzimy rzetelną analizę potencjalnego kontrahenta w celu uzyskania dokładnych i aktualnych danych, dzięki którym ewentualne podjęcie lub zaniechanie współpracy podparte będzie faktami, a nie przeczuciami lub pod wpływem chwili.
  • skontrolujemy wiarygodność pracownika/pracowników jeśli masz wątpliwości co do jego/ich uczciwości, efektywności wykonywanej pracy lub podejrzewasz kradzież Twojego mienia lub danych firmy. Dodatkowo sprawdzimy, czy pracownik odpowiednio dba o klienta lub czy nie wykorzystuje do celów prywatnych służbowego sprzętu (np. samochodu itp.)
  • zweryfikujemy podejrzenia o nadużyciu zwolnień lekarskich przez pracownika.

Dzięki naszym działaniom uzyskasz pewność, czy Twój pracownik zasługuje na wsparcie i zaufanie z Twojej strony.

TOP