Obserwacja i ustalenia

Obserwacja to jedna z najbardziej skutecznych metod pozyskiwania informacji. Działamy dyskretnie i skutecznie, aby dostarczyć Ci niezbędnych dowodów w sprawie. Dowody z obserwacji są zapisywane w formie filmów lub zdjęć.

Zajmujemy się m.in.:

  • zbieraniem materiału dowodowego do spraw cywilnych i karnych
  • obserwacyjnym ustalaniem wykonywanej pracy zarobkowej
  • obserwacją i monitoringiem pomieszczeń i rzeczy
  • obserwacją i monitoringiem miejsc i obiektów
  • obserwacją ludzi i grup

Ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia wymagają zawsze profesjonalnej analizy informacji i na wstępnym etapie rozpoznania sprawy mają charakter kluczowy dla jej dalszego przebiegu.

Zajmujemy się:

  • oględzinami miejsc zdarzenia
  • wywiadu z uczestnikami zdarzenia
  • ustaleniami faktycznymi zdarzenia

 

 

TOP