Polityka prywatności

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w związku z korzystaniem z serwisu Private Polish Detective Agency. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: 15-17 Upper George Street, Connaught House, Luton, LU1 2RD England lub email: kontakt@detektywppd.pl . Inspektor Ochrony Danych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować wysyłając pismo na adres: 15-17 Upper George Street Connaught House Luton LU1 2RD England


Przetwarzanie Danych Osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującej się na stronie serwis detektywppd.pl mogą być wykorzystane w celu związanym z podjęciem niezbędnych działań polegających na odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytania Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • Kontaktu poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie
  • dokonania analiz, zestawień i statystyk i optymalizacji procesów w obrębie serwisu internetowego.
  • marketingu produktów własnych – jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych,

Zbieranie Danych Osobowych
Podczas Państwa wizyty na stronie portalu, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisem internetowym, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach serwisu internetowego oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.


Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.


Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Możemy przekazać Państwa dane zaufanym odbiorcom w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw związanych z transakcją zawartą za pośrednictwem serwisu internetowego, w tym jej rozliczenia i dostarczenia. Odbiorcami mogą być: nasi partnerzy biznesowi, partnerzy wymienieni na stronie serwisu, agenci pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

W przypadku zakupu finansowanego w drodze kredytu konsumenckiego i odstąpienia od takiej umowy albo w sytuacji niespłacania należności w umówionym terminie, Państwa dane mogą być przekazane w celu windykacji roszczeń.

Adres strony internetowej posiada środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.


Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: kontakt@detektywppd.pl  albo pismo na adres: 15-17 Upper George Street Connaught House Luton LU1 2RD England. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.


Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy prawne, umożliwiające przetwarzanie Państwa danych osobowych w ww. celach stanowią: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


Pliki cookies

  • Serwis internetowy używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera, telefonu, lub innego urządzenia, z którego Państwo korzystają odwiedzając stronę serwisu internetowego . Przy ponownym połączeniu przeglądarki ze serwisem internetowym, pliki cookies pozwalają na identyfikację połączenia z urządzeniem, na którym zostały wcześniej zapisane.
  • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Głównym celem plików cookies jest ułatwienie w korzystania ze strony serwisu internetowego, dostosowywania jej do Państwa potrzeb, poprzez personalizację podstron.
  • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych witryn. Zebrane dane mają nam służyć w celu usprawnienia funkcjonowania strony serwisu internetowego.

Pliki cookies będą wykorzystywane tylko za Państwa zgodą. W każdej chwili mają Państwo możliwość ograniczenia, wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie gromadzenia będzie dla nas oznaczało cofnięcie zgody na wykorzystywanie cookies. Ograniczenie lub wyłączenie gromadzenia cookies może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze serwisu internetowego. Zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli domen i stron internatowych, do których linki są umieszczone stronie portalu www.detektywppd.pl Zachęcamy, by przed rozpoczęciem korzystania z tych stron zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności

TOP