Sprawy karne

Zajmujemy się pozyskiwaniem dowodów do spraw sądowych. W sprawach karnych to organy Państwa mają w swoim obowiązku zbieranie tego typu materiałów, jednak w wielu przypadkach działania te są dalekie od ideału. Jako detektywi na wniosek Zleceniodawcy często wspieramy Policję w poszukiwaniu dowodów przestępstw kryminalnych ,a osobom fizycznym pomagamy w dowodzeniu swoich racji w procesach cywilnych.

Oferujemy pomoc w:

  • zbieraniu materiału dowodowego w sprawach karnych
  • poszukiwaniu świadków
  • ustaleniach na potrzeby organów ścigania i Sądów;
  • zbieraniem dowodów w sprawach o mobbing i molestowanie w pracy
  • informatyką śledczą

Jeżeli grozi Ci areszt, lub chcesz pomóc osobie aresztowanej skontaktuj się z Nami.

Detektywistyczne Biuro Śledcze współpracuje z :

Maciej Dadynski Solicitor-Advocate (all criminal courts)
Olliers Solicitors Limited
3rd Floor, 196 Deansgate
Manchester
M3 3WF

TOP